Kjære søker

Om det du leter etter er kjærlighet, indre fred, stillhet, kunnskap, tilfredshet, sannhet, glede…

Da har du funnet kilden som gir alt dette og mer til; Den er inni deg!

Sahaja Yoga meditasjon begynner med Selvrealisasjon.

Selvet er den rene dråpen av det guddommelige inni deg som du er i kontakt med under meditasjon.

Socrates sa i sin tid “Kjenn deg Selv”, og alle religionenes profeter har sagt det samme. I vår tid, så har Shri Mataji lært oss hvordan dette er mulig. På en helt naturlig og spontan måte.

Det er som et frø som ligger inni oss og venter på å få spire og blomstre. Du kan ikke betale for denne kunnskapen eller opplevelsen. Det som er medfødt inni deg, er ditt allerede. Det er heller ingen som kan gjøre det for deg, du må selv vanne frøet for at det skal gro. Shri Mataji viser oss hvordan, men det er du selv som må ha ønsket om å gjøre det.

Sahaja Yoga meditasjon er enkelt å komme igang med. Det er mange som sier de ikke kan meditere, og det er sant. Meditasjon er nemlig ikke noe du gjør, men en tilstand du opplever. Allerede på første programmet vil du kunne oppleve dette, og selvsagt kunne gjøre det hjemme etterpå.

I Vesten er Yoga og meditasjon misforstått. Yoga er vanligvis forbundet med fysiske øvelser. Meditasjon kjennetegnes gjerne som visualiseringsøvelser og chanting av mantraer etc. Slike øvelser kan virke stimulerende på de fleste, men de er langt fra sannheten.

Meditasjon er når du er i Yoga (union) med Selvet og Kilden til alt liv. Du er fri for alle tankene om det som har skjedd og skal skje. Du er over sinnet og ditt fysiske deg. Det bringer balanse i energisystemet og får deg til å blomstre….

Velkommen, vi håper du vil føle deg hjemme her !