Sentre i Norge

Oslo

Torsdager kl. 19:00

Niels Juels gate 46
(ring på Frivillighetssentralen)

Ingen forhåndskunnskaper nødvending!

Vær velkommen!

Kontaktpersoner:

Sidsel Mugford Tlf: (+47)66 915608

Ann Gustavson Tlf: 22733218

email: sahajnet@start.no

Bergen

Nybegynnerkurs mandager klokken 18.00

Videregående mandager klokken 19.30

Alle er hjertlig velkommen!

 Kong Oscars gate 15

 Kontaktperson:

Reidun Nesse: Tlf. 55 32 82 23/97131993

email: reidunnesse@hotmail.com

Stavanger

Torsdager kl. 19:00

I lokalet til Frivillighetssentralen, Sandnes

 Kontaktperson:

Håvard Bergsagel Tlf: 51624335/90736661

email: h.b@runbox.com

Trondheim

kontaktperson:

Lisbeth Fimland: tel: 73 965706

email: lisbeth_fimland@hotmail.com

 

Mosjøen

Mandager kl. 18:00

Strandgaten 30

 kontaktperson:

Kari Tlf: 75 172245

email: kar-m2@online.no

Andre Steder

Vi kommer svært gjerne dit dere bor også.

Samler dere sammen ca. 15 personer som er interesserte, så kan vi holde et helgeseminar eller liknende!

Deretter kan vi avtale hva som hender videre.

Vi setter pris på om dere i så fall ordner med lokale hvor seminaret kan være, og et sted hvor de som kommer for å hjelpe kan overnatte!

Det er bare å kontakte oss!

Sidsel
Mugford Tlf: (+47)66 915608

email:
sahajnet@start.no